Sản phẩm Top Queen tham gia Game Show Vua Bán Hàng

Lễ bốc thăm nhãn hàng để 11 doanh nghiệp và 11 đội chơi tìm được bạn đồng hành trong chương trình khởi nghiệp Gameshow Vua bán hàng đã diễn ra thành công.🌺🌸🌷

Chúc mừng Trường Đại học Công Đoàn đã bốc thăm nhãn hàng Dung dịch vệ sinh Topqueen của Công ty Dược phẩm Tân Đức Minh.