Vùng dược liệu

Khẳng định nguyên liệu tạo ra sản phẩm của là những nguyên liệu đạt chuẩn với các hàm lượng dược tính bên trong các dược liệu đều có các kết quả kiểm nghiệm của bộ y tế hoặc các cơ quan kiểm định khác có liên quan.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#