Dược sĩ Đào Thị Lợi

Công ty Dược phẩm trung ương 1 (CPC1) đã có hơn 45 năm kinh nghiệm phân phối tại Việt Nam. Năm 2007, Công ty đạt chuẩn GDP (Good Distribution Practice – Thực hành phân phối tốt).

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#