Dược sĩ Đào Thị Lợi

Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch XN Dược phẩm TW 1 Công ty Dược phẩm trung ương 1 (CPC1) đã có hơn 45 năm kinh nghiệm phân phối tại Việt Nam. Năm 2007, Công ty đạt chuẩn GDP (Good Distribution Practice – Thực hành phân phối tốt).
Xem chi tiết

Tiến sĩ Dương Văn Quả

Tiến sĩ sinh hóa Người Nhật gốc Việt - người đưa sản phẩm Canxi Unical For Rice về Việt Nam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Xem chi tiết

Thành tích công ty

#
#
#
#

Video giới thiệu

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#